Bostäder

Kv. Sländan


Byggherre:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
Utfört:


Magnolia Bostad
 
ED Bygg Sverige AB
 
Lindberg Stenberg Arkitekter
 
Olof Pelo
 
 
 
A2H utför projektering av grundläggning och stomkomplettering av bostadskvarteret Sländan 5.
Ett stort kvarter i centrala Södertälje, som skall innehålla totalt 436 st lägenheter.
Tomten bebyggs i tre etapper, där etapp 1 påbörjas under 2016.

SländanTriangeltornet
 


 


 

 

Kv. Klockan 1, Norrköping

Byggherre:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
 
 
Utfört:

Hyresbostäder i Norrköping AB
 
SEFAB Bygg AB
 
Arkitektgruppen GKAK AB
 
Per-Anders Klockars
 
99 st. nya studentlägenheter i 8 våningar i centrala Norrköping. Total bostadsyta ca 4000 m²
 
Grundläggning med ca 126 st. stålrörspålar (typ RD/RR 140) och en fribärande betong platta.

IMG_00692015-01-20 11-40-56

 


 
 

 

Kv. Slottsvakten 1, Nyköping


Byggherre:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
Utfört:


HSB:s brf Slottsvakten
 
NCC Construction AB
 
Structor Örebro AB
 
Annika Andersson
 
ca 4000 m²
 
Nyproduktion av 31 st lägenheter i 3-4 våningar. Garage i källare och under gårdsbjälklag. Delvis grundlagt på pålar. I övrigt sulor och platta på mark. Plattbärlag på platsgjuten betongstomme samt stålpelare i fasad.

Slottsvakten 1Slottsvakten 2
 


 


 

 

Kv. Mesen 12 Norrköpings kommun

Beställare/
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:


Industriteknik i Norrköping AB
Industriteknik i Norrköping AB
Annika Andersson
250m²
Nybyggnad av 5 stycken 1-2,5 vånings bostadshus. 25 hyreslägenheter. Grundläggning, platta på mark. Betongstomme med ytterväggar av 350 mm lättbetong.

 


 

 

Kv. Dalkarlen

Beställare/
Entreprenör:
Byggherre:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:


NCC i Norrköping
Holmenbyggarna
Morud & Wallgren
Mats Hjelte
7000 m²
Nybyggnad av studentbostäder, 208 lägenheter i 4-7 våningar. Placering på kulturlager som förorsakade vissa speciallösningar för grundläggning. Två soutterängvåningar, platsgjuten betong. Övriga plan, stomme av stålpelare och stålbalkar integrerade i bjälklag av betong.

 


 

 

Kv. Konstantinopel

Beställare
/Entreprenör:
Arkitekt:

 
 
Kontaktperson:

Yta:
 
 
Utfört:


NCC Bostad / NCC Construction Sverige AB
Hans Rubensson Arkitektkontor – Vårdlägenheter & Studentlägenheter, AG Arkitektur AB – Bostadsrätter
Mats Hjelte
Bostadsrätter, ca 12 000 m²
Vårdlägenheter, ca 5 500 m²
Studentlägenheter, ca 3 000 m²
Nybyggnad av centralt beläget bostadskvarter, 4-7 våningar. 57 studentboenden, 43 bostadsrätter och vårdboende med ca 40 platser. Blandad grundläggning på pålar med platta på mark. Platsgjuten betongstomme och plattbärlag. Intilliggande kulturskyddad byggnad.
 


 

 

Kv. Tennishallen, Nyköping

Byggherre:
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Nyköpingshem AB
NCC Construction AB
Sonark Arkitektkontor AB
Annika Andersson
2 200 m²
Nybyggnad av seniorbostäder med 34 lägenheter. Stomme av plattbärlag på lägenhetsavskiljande betongväggar och stålpelare i fasad.