Grundförstärkningar

Kv. Tallen

Entreprenör:
Yta:
Kontaktperson:
Utfört:

SHC Håltagning
ca 700 m²
Kenneth Sühl
Grundförstärkning av KV. Tallen. Genomgående stålok i kallmur och totalt ca 460 st RR90 pålar.

 


 

Katarina Norra Skola

Entreprenör:
Kontaktperson:
Utfört:

Förstärkningsgruppen Väst AB i Göteborg
Per-Anders Klockars
Grundförstärkning av skolbyggnader i Stockholm uppförda år 1895 och 1907. Grundförstärkning av bärande tegelväggar och grundmurar. Betongfyllda stålrörspålar med lastfördelande stålbalkar. Totalt ca 430 pålar.

 


 

Kv. Renströmmen

Entreprenör:
Kontaktperson:
Utfört:

Förstärkningsgruppen Väst AB i Göteborg
Per-Anders Klockars
Grundförstärkning av gamla Standard Hotell. Injektering av befintliga kallmurar i källarplan. Betongfyllda stålrörspålar med lastfördelande stålbalkar. Totalt ca 42 pålar.