Industri

Fitesa SW-3


Totalentreprenör:
 
Byggherre:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
 
Utfört:

 
Miljöbyggarna Entreprenad AB
 
Fitesa Sweden AB
 
Arkitektgruppen GKAK i Ludvika AB
 
A2H, Per-Anders Klockars
 
Totalt ca 6800 m2 nybyggnad, dessutom delvis ombyggnad av befintlig lokal.
 
Fitesa Sweden AB på Händelö utanför Norrköping bygger ut sin fabrik med en ny produktionslinje.
A2H Byggteknik är konstruktörer i projektet och ansvarar för grundläggningen som till största delen utgörs av pålning. 3D-projektering i Revit tillämpas.
Projektet innefattar både tillbyggnad och delvis ombyggnad av befintlig lagerlokal. Tillbyggnaden ger snöfickor på befintligt tak vilket innebär att förstärkningsåtgärder måste vidtas.


DSC00336
 

DSC00316

 
DSC00342
 
DSC00346
DSCN2682
DSCN2684


 

Lantmännen Reppe AB, Silostativ

Byggherre:
 
Kontaktperson:
 
Utfört:

Lantmännen Reppe AB
 
Per-Anders Klockars
 
Nybyggnad stativ till lagersilo. Pålad grundläggning med uppstickande plintar. Stålstomme som anpassats efter befintlig silo.


lagersilostativ 

 

 

Lantmännen Reppe AB

Byggherre:
 
Entreprenör:
 
Kontaktperson:
 
Utfört:

Lantmännen Reppe AB
 
Backgårdens Bygg AB
 
Per-Anders Klockars
 
Nybyggnad av stärkelsemodifieringsanläggning. Grundläggning med pålad betongplatta. Stålstomme med fribärande takplåt.


 

BBA Nonwowens

Entreprenör:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Per-Anders Klockars
3 300 m²
Tillbyggnad av nytt lager. Grundläggning med pålad betongplatta. Stålstomme med fribärande takplåt. Fasader av lättbetongelement.

 


 

Värmeverk Arla Foods AB

Entreprenör:
Kontaktperson:
Hetvattenpanna:
Ångpanna:
Utfört:

NCC Construction AB
Per-Anders Klockars
2 st, 7 MW
2 st, 5 MW
Fastbränsleanläggning för ångproduktion till Arla Foods AB i Vimmerby. Bränslelager 1500 m² i platsgjuten betong. Stålstomme med takbalkar och fribärande takplåt.

 


 

Finspång värmeverk

Byggherre:
Entreprenör:
Kontaktperson:
Biopanna:
Oljepanna:
Utfört:

Finspång Tekniska Verk AB
NCC AB
Per-Anders Klockars
15 MW
10 MW
Nytt värmeverk för distribution av värme till hyresfastigheter och industri. Värmeproduktionen är i huvudsak baserad på biobränsle. Biobränslelager på 1 500 m² i platsgjuten betong. Stålstomme med takbalkar och fribärande takplåt. Mellanbjälklag för kontor och personalrum av HD/F-plattor.

 


 

Korsnäs Pannhusställverk

Byggherre:
Entreprenör:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Bomhus Energi AB
Strängbetong AB
Mats Hjelte
1 500 m²
Nybyggnad av pannhusställverk med prefabricerad betongstomme i tre plan.
Bjälklag av TT/F-element och sandwichväggar som fasad.