Kontor

Kv Gamla Rådstugan 3, Norrköping


Beställare:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
Utfört:


Castellum/Corallen
 
PEAB
 
ÅWL
 
Olof Pelo
 
 
 
A2H utför projektering av ombyggnaden av ”Eshelsonska huset”, som uppfördes ursprungligen omkring år 1740.
Lokalerna skall innehålla restaurang och butiker i bottenplan samt kontor på våning ett och två. Ombyggnaden utförs under 2016.

radstugan
 


 


 

 

Kv. Gamla Byn 5-7

Entreprenör:
Byggherre
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Ateneum AB
Åsberg och Wångstedt
Per-Anders Klockars
4 400 m²
Nybyggnad av kontorshus för Ericsson Data. Två garagevåningar delvis under jord, totalt 4400m². Platsgjuten stomme. Grundläggning dels på platta på mark, dels pålning. Kontor 5-7 våningar totalt 6920m². Prefabricerad betongstomme med fri spännvidd för bjälklag på 15,3 m.

 

 


 

ABB Stal, Kontor 2000

Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Arkitektgruppen GKAK
Mats Hjelte
5 200 m²
Påbyggnad av kontorsvåning (plan 4) på ABB:s kontor i Finspång. Stålstomme med anpassning till bef. betongstomme. Nya fläktrum på tak, ca 400m²

 


 

Korsnäs kontor

Byggherre:
Entreprenör:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Bomhus Energi AB
Strängbetong AB
Mats Hjelte
350 m²
Nybyggnad av kontor med prefabricerad betongstomme i tre plan.
Bjälklag av håldäck och sandwichväggar som fasad.