Offentligt

Kv Gamla Rådstugan 3, Norrköping


Beställare:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
Utfört:


Castellum/Corallen
 
PEAB
 
ÅWL
 
Olof Pelo
 
 
 
A2H utför projektering av ombyggnaden av ”Eshelsonska huset”, som uppfördes ursprungligen omkring år 1740.
Lokalerna skall innehålla restaurang och butiker i bottenplan samt kontor på våning ett och två. Ombyggnaden utförs under 2016.

radstugan
 


 


 

 

Rinkebystråket – Etapp 2


Byggherre:
 
Entreprenör:
 
Kontaktperson:
 

Utfört:


Familjebostäder, Stockholm
 
PEAB
 
Daniel Näkne
 

Lokaler för affärsverksamhet, restauranger, caféer mm.
Längs med Rinkebystråket, en aveny som sträcker sig genom Rinkeby i nordvästra Stockholm.
Etapp 2 omfattar 5 st huskroppar i ett eller två plan.
Peikko Sverige har levererat stålkonstruktionerna och anlitat A2H för dimensionering och modellering av dessa.
Leveranser i form av både 2D-ritningar och 3D-modell.

Bilder här
 


 


 

 

Skavsta flygplatsterminal

Byggherre:
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Skavsta flygplats
Skanska
Tony Forsberg Byggdesign
Mats Hjelte
2000m² +6000m²
Tillbyggnad av passagerarterminaler för incheckning, bagagehantering, ankomsthall, butiker, personal- och tekniska utrymmen mm.
Platta på mark, stålstomme, fribärnade stålfackverk va 32-35m. Fribärnade takplåt TRP200.
Mellanbjälklag av betong. Prefabricerade fasadelement.

 


 


 
 

Curlinghall

Byggherre:
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Norrköpings Curlingklubb
NCC Construction Sverige AB
Flensborns Arkitektkontor
Per-Anders Klockars
1 500 m²
Nybyggnad av curlinghall med kontor och serviceutrymmen på Himmelstalundsområdet i Norrköping.
Grundläggning med Utbredda sulor samt platta på mark med 950 m² ispist.
Stålstomme med bågformade fackverksbalkar i tak och fribärnade takplåt.
Mellanbjälklag av HD/F-plattor i kontorsdelen.
 

 


 


 
 

Kv. Stinsen

Byggherre:
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Byggnads AB Henry Ståhl
Skanska Bygg AB i Norrköping
Brunskogens Arkitekter
Per-Anders Klockars
1 300 m²
Nybyggnation av bibliotek i två plan.
Krypgrundläggning med ribbjälklag av platsgjutna betongbalkar på kryppålar.
Skarvade pålar (15 m träpåle + 7m betongpåle). Håldäcksbjälklag på stålstomme kompletterat med trästomme.