Skolor

Kv. Valsen 4, Norrköping


Beställare:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 

Utfört:


Norrköpings kommun
 
Arkitektgruppen GKAK
 
Olof Pelo
 

Ny förskola med 6 avdelningar i stadsdelen Navestad, Norrköping.
Stålstomme med plattbärlag av betong, samt trätakstolar. Grundläggning på stålpålar.

3D-konstruktion
 


 


 

 

Hultdalsskolan, Åby

Beställare:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
 
 
 
 
Utfört:

Norrköpings Kommun
 
Arkitektgruppen GKAK AB
 
Kenneth Sühl
 
Cirka 6700 m2 befintlig byggnad fördelat på två huskroppar i två plan som byggs ihop med en ny länkbyggnad cirka 270 m2. Del av befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny byggnad cirka 1080 m2 i två plan.
 
Om- och tillbyggnad av skola från 60-taletets mitt. Projektet är utförs etappvis under 2013-2015 och innefattar, stomåtgärder, förstärkningar, rivning och återuppbyggnader av stommar, utbyte av bärande ytterväggar, nya skärmtak, nybyggnation av länkbyggnad som kopplat samman två befintliga huskroppar, ny utbyggnad i två plan med fläktrum, etc.

KM01_axebo.rvt_2015-jan-15_11-09-06-000_Copy_of_3D_View_6
 


 


 

 

Mosstorpsskolan, Skärblacka

Beställare:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
 
 
Utfört:

Norrköpings Kommun
 
Arkitektgruppen GKAK AB
 
Mats Hjelte
 
Cirka 7800 m2 fördelade på sex byggnader i sex entreprenadetapper, inklusive sim- och sporthall.
 
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnaderna utförs med stål- och betongstommar och inrymmer trapphus, HWC, fläktrum och tillagningskök. Ombyggnationerna omfattar i huvudsak tilläggsisolering och åtgärder för nya installationer samt hissar.

Mosstorpskolan

 


 
 

 

Campus Vaxholm

Totalentreprenör:
 
Byggherre:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Utfört:

Fastec Sverige AB
 
Vaxholms Stad
 
Greitz Arkitektkontor AB, Vaxholm
 
A2H, Kenneth Sühl
 
Ny- och ombyggnad av skolidrottshall. På en plats där det sedan tidigare finns en ishall, en inomhushall en konstgräsplan för fotboll byggs det nu till ytterligare en fullstor skolidrottshall med omklädningsrum och andra faciliteter. De tre byggnaderna sammanlänkas med en invändig förbindelsegång.
En kombination av platsbyggd och prefabricerad bärande stomme där A2H ansvarar för det platsbyggda. Grundkonstruktioner, betongväggar, pelare mm. Grundläggning på packad sprängsten. Omfattande sprängningsarbeten har krävts i området.


Illustraion: Greitz Arkitektkontor, Vaxholm

Illustraion: Greitz Arkitektkontor, Vaxholm


Campus Vaxholm Entré 72dpi

Illustraion: Greitz Arkitektkontor, Vaxholm


 

Kv. Bollen 4, Victoriaskolan

Beställare:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Utfört:

Norrköpings Kommun
 
Byggentreprenören
 
AQ Arkiteketer
 
Mats Hjelte
 
Ombyggnad av skola från 60-talet. Diverse stomåtgärder och förstärkningar. Nytt självbärande tak av stålfackverk med korrugerad takplåt över befintlig takkonstruktion. Ny fläktrumsstomme i stål med prefabricerade yttertakstakelement.

IMG_3103

 


 

 

Kv Hörnet 1, Kristinaskolan

Byggherre:
 
Entreprenör:
 
Arkitekt:
 
Kontaktperson:
 
Yta:
 
Utfört:

Norrköpings Kommun
 
ED Bygger Drömmar AB
 
Fredrikssons Arkitektkontor AB
 
Kenneth Sühl
 
ca 2800 m2
 
Ombyggnad av befintlig byggnad i 3 våningar från 1882 till gymnasieskola. Befintligt träbjälklag i byggnaden har behållits medan de invändigt bärande tegelväggarna har rivits och ersatts av ett nytt pelar- och balksystem i stål. Rivningen av väggar har gjorts för att öppna upp entréhallen och skapa en öppnare planlösning.
 

IMG_3159


 

Rock City

Entreprenör:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Per-Anders Klockars
3 000 m²
350 m²
Nybyggnad av Musikhögskolecentrum med undervisningslokaler, bibliotek, kontor, och invändig kommunikationsgata.
Grundläggning med utbredda grundsulor, och kantförstyvad platta på mark.
Stålstomme med fribärande limträbalkar.
Mellanbjälklag av platsgjuten av platsgjuten betong.
 

 


 

Silverdansens skola

Entreprenör:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Per-Anders Klockars
3 300m²
Nybyggnad av skola från förskola upp till årskurs 5 med bl.a verkstäder, aula, bibliotek och skolidrott.
Bef. bostadskroppar av prefabricerade betongelement demonterades och bef. pålgrundläggning utnyttjades vid nybyggnation.
Ny stålstomme kompletterad med nya väggelement av betong.

 


 

Åsbackaskolan

Byggherre:
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Specialfastigheter
Arkitektgruppen GKAK AB
Mats Hjelte
1 700 m²
Utbyggnad av grundskola för döva med flerhandikapp. 8 lektionssalar med tillhörande utrustning samt personal & administrationsbyggnad i 2-3 plan. Stålstomme och plattbärlag med prefabricerade balkar integrerade i bjälklaget. Höga ljudkrav ställs på byggnaden p.g.a. verksamhetens art.


 

 

Uttersbergsskolan

Byggherre:
Entreprenör:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Norrköpings Kommun
ED Bygg
Arkitektgruppen GKAK
Mats Hjelte
3 300 m²
Om och tillbyggnad av skola med trä/stål-stomme i ett plan.