Vårdboenden

Kv. Konstantinopel

Beställare
/Entreprenör:
Arkitekt:

 
 
Kontaktperson:

Yta:
 
 
Utfört:


NCC Bostad / NCC Construction Sverige AB
Hans Rubensson Arkitektkontor – Vårdlägenheter & Studentlägenheter, AG Arkitektur AB – Bostadsrätter
Mats Hjelte
Bostadsrätter, ca 12 000 m²
Vårdlägenheter, ca 5 500 m²
Studentlägenheter, ca 3 000 m²
Nybyggnad av centralt beläget bostadskvarter, 4-7 våningar. 57 studentboenden, 43 bostadsrätter och vårdboende med ca 40 platser. Blandad grundläggning på pålar med platta på mark. Platsgjuten betongstomme och plattbärlag. Intilliggande kulturskyddad byggnad.
 


 

 

Kv. Bondbönan

Byggherre:
Entreprenör:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

Norrköpings kommun
Sapa industriservice AB
Annika Andersson
400 m²
Nybyggnad av elevhem för multihandikappade. Enplansbyggnad med trästomme på Dorocellgrundläggning. Höga ljudkrav ställs på byggnaden p.g.a. verksamhetens art.

 


 

Åsbacka Elevhem

Byggherre:
Arkitekt:
Kontaktperson:
Yta:
Utfört:

NCC AB
Arkitektgruppen GKAK AB
Mats Hjelte
900 m²
Nybyggnad av elevhem för multihandikappade. Tre stycken huskroppar med trästomme. Höga ljudkrav ställs p.g.a. verksamhetens art.