A²H Byggteknik AB startades 1988 av 3 delägare med erfarenhet från andra konsultföretag inom konstruktion.

 

Idag har vi kontor i Norrköping & Ludvika och är totalt 10 st konstruktörer.

Vi arbetar med varierande projekt i olika storlekar som innefattar bl.a. industrier, bostäder, skolor, och offentliga byggnader. 

 

Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl privata byggherrar och entreprenadföretag, som kommuner och landsting. 

 

Våra ambitioner är att tillmötesgå våra beställares önskemål samt att presentera väl genomtänkta konstruktionslösningar med hänsyn till produktionsteknik, arbetsmiljökrav och ekonomi.

 

Vi utför ritningar med datorstöd i form av Autodesk Revit, ADT och Tekla, samt använder moderna beräkningsprogram ex.vis FEM-Design 3D-Structure.